TELEPÜLÉSKÖZPONTI ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE

Fényeslitke 

A TANULMÁNY ELŐZMÉNYE, CÉLJA, METODIKÁJA

Egyesületünket 2011 tavaszán kereste meg a település polgármestere és egy helyi civil szervezet vezetője azzal a kéréssel, hogy a településközpont rendezéséről készítsünk programtervet, “nagyszabású” koncepciót.
A munkaindító megbeszélést bejárás követte. Ezt követően azonnal számtalan kérdés merült fel bennünk, számtalan bizonytalansággal találkoztunk. Úgy véljük, hogy a következő fejezetek kérdéseire adható válaszok nélkül részletes, mély koncepciókba nincs értelme elmerülni. Ezt az anyagot tehát előkészítő tanulmánynak, gondolat ébresztőnek szánjuk és megbeszélés tárgyának tekintjük.
A tanulmány célja tehát részletes, jó eséllyel megvalósítható fejlesztési koncepció kidolgozásának megalapozása.

A tanulmányban fejlesztési terület ként szereplő településközpontot bejártuk a megbízónkkal együtt. A helyszínen fotókat készítettünk, irodánkban helyszínrajzokon tüntettük fel a legfontosabb információkat.

Mindezek alapján – mint vizsgálat – összegyűjtöttük a legfontosabb, fejlesztési elképzeléseinket várhatóan befolyásoló kérdéseket, konfliktusokat.

A válaszadás megkönnyítésére már alternatívát is kidolgoztunk az egyes településközponti területek hasznosításáról, fejlesztési lehetőségeiről. Ezek fényében és tükrében várjuk a válaszokat, a megbízói- és közösségi kérdéseket, kéréseket, észrevételeket, kritikákat, a munka folytatásához.

A fejlesztési elképzeléseket funkció vázlatokon, koncepcionális helyszínrajzokon, látvány terveken, katalógusokból kiemelt képeken keresztül mutatjuk be. Mellékletünkben a helyszínen készített felvételek társaságában kérdéseinket, dillemáinkat csokorba szedtük ismét, hogy azt hangsúlyozzuk válaszokra van szükségünk a hosszú távon is hasznosítható folytatáshoz.

VIZSGÁLAT, KONFLIKTUSOK 

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ KONFLIKTUSOK, KÉRDÉSEK

 • A hrsz 24/2 már önkormányzati tulajdon? Egykor építési telek volt lakóházzal, rendezési terv szerint út lesz.
 • A telek beépítése bizonytalan, nem szerepel az alaptérképeken – hrsz 174/5.
 • A hrsz 174/1 épülete és a hrsz 174/5 között szűk az átjárás – szükséges lehet, mert lehet létjogosultsága, ha egy tengelyt tűzünk ki a csomópontból indulva. Használható-e mint közterület az átjáró? Vagy ez magánterület?
 • A konyha előtt kikerítsük-e a zöldfelületet közterületnek – hrsz 20/6?

ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ KONFLIKTUSOK

 • Jelenleg funkció nélküli, felújítandó műemlék épület a hrsz 21/4, vagy régi plébánia. Tervezik-e a felújítást, terveznek-e az épületnek új funkciót, ha igen milyet?
 • A hrsz 174/6 kikerített középület. Fontos kikeríteni? Szükséges-e mindenáron a telek melléképülete?
 • Áthelyezendő kereskedelmi épület közterületen a csomópontban – Iskola utca hrsz 6/18. Hozzá lehet nyúlni?
 • Megvásárlandó lakóházak hrsz 15, 16, 17. Mennyire komoly a vásárlási szándék és a rendezés? Terveznek-e ide épületet, ha igen milyen funkcióval?
 • Kitakart műalkotás az iskola homlokzatán és elavult kerítés a közterület felé hrsz 20/6. A napórás életfát láthatóvá kellene tenni. Az örökzöld telepítések tájidegenek, elveszik a teret és a figyelmet a sokkal szebb és értékesebb lombhullató állománytól is.

EMLÉKMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KONFLIKTUSOK

 • Áthelyezhető-e az emlékmű a közpark – hrsz 20/7 – területén? Jelenleg igazából semmilyen irányból nem látható e köztéri alkotás.
 • Áthelyezhető-e az emlékmű a Rákóczi úton – Kossuth szobor hrsz 173?

Szintén nagyon eldugott helyen áll a település e büszkesége. Ha felszabadulnak, átrendeződnek településközponti területek zöldfelületek lesz lehetőség tágasabb helyen, rendezettebb zöldfelületen, láthatóbb módon is elhelyezni a mellszobrot.

UTCAKÉPHEZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK

 • Beton oszlopokon kifeszített elektromos és telefon légkábel erdő uralja az utcákat mindenfelé.
 • A sportpálya a település egyik legértékesebb, központi területét foglalja el.

KONFLIKTUSOK INFRASTRUTÚRA KAPCSÁN

 • Nyílt árokrendszer vezeti el a jelenlegi sportpálya területén összegyűlő csapadékvizeket a településközpontban.

KONFLIKTUSOK A KÖZLEKEDÉS KAPCSÁN

 • Bizonytalan, de elfogadott csomópont.
 • Parkolási gondok, azaz
  1. az iskolánál szabálytalan és kevés a parkolóhely,
  2. sportpálya mellett nincs parkolóhely kialakítva,
  3. a közösségi szolgáltató ház mellett a parkolók zavaró helyen vannak, de szükségesek – hrsz 174/1, jó lenne más helyet találni e létesítményeknek.
 • Elavult járdák pl. hrsz 20/7.
 • Járda hiánya – hrsz 173 Rákóczi út.

KONFLIKTUSOK A KÖRNYEZET KAPCSÁN

 • Értékes lombhullató fa fajok, fajták – ezek megőrzendő értékek.
  1. a közparkban – hrsz 20/7,
  2. a templomkertben – hrsz 21/2,
  3. a plébánia mögött – hrsz 21/3,
  4. az iskola előkertjében – hrsz 20/6,
  5. a sportpálya mögötti ligetek – hrsz 174/1,
  6. a sportpálya melletti védő zöldsáv – hrsz 174/1.
 • Zavaró örökzöld telepítés az iskola udvarán – hrsz 20/6 – ezt nem javasoljuk megtartásra. Átgondolásra javasoljuk a jövőbeli jószándékú, de spontán örökzöld telepítéseket.

KONFLIKTUSOK A BERENDEZÉSEK KAPCSÁN

 • Kevés, hiányos berendezés, felszerelés a sportpálya mellett – hrsz 174/1. Nincs közösségi gyülekező tér funkciót kiszolgáló megfelelő, elegendő bútorzat.
 • Elavult, hiányos a parkberendezés – hrsz 20/7.

KONFLIKTUSOK EMBEREK, KÖZÖSSÉG KAPCSÁN

 • Nincs gyülekező tér.
 • Hol a piac? Fórum? Ideiglenes rendezvény tér? Van-e ilyesmire igény? A település lakóközössége hogy gondolja, mit tart jónak?