NYÍREGYHÁZA BELVÁROSI ZÖLDFELÜLETEINEK TÖRTÉNETE

Nyíregyháza gyarapodása a 90-es évek második felében nem csak távolról érkezőknek szembeötlő, hanem azoknak is, akik mindennapjaikat töltik ebben a városban. Egymás után épülnek be a lebontott épületek helyén megmaradt telkek, lakóházak, különböző intézmények sora emelkedik ki a földből, szinte követhetetlen gyorsasággal.
Környezetünk tehát rohamos változásokon megy keresztül, mely elsősorban az épületek számának gyarapodásában, a korábbi városi térrendszerek átstrukturálódásában nyilvánul meg.

A települési környezet azonban nem csupán az épített elemek és elem együttesek összessége, hanem a város zöldfelületi rendszere is alkotóeleme, városi közparkok, terek, utcafásítások stb. formájában. Gondolni kell tehát ezek igényes, az új épületekkel harmonizáló, de a régi struktúrákkal összehangolt kialakítására. Az új zöldfelületek létesítése mellett nem szabad megfeledkezni a régiek fenntartásáról sem. Bizonyos időn túl, már a rendszeres és gondos karbantartás sem lehet elég hatékony, olykor a régi zöldfelületek rekonstrukciója, felújítása keltheti újra életre a régi patinát. Fokozott figyelmet kell fordítani nem csak az új környezet újabb zöldfelületeinek kialakítására, hanem a régiek rekonstrukciójára is. Úgy gondom, hogy ezt a felvetést megerősíti közparkjaink egyhangúsága, gyakran csekély használati értéke.

Központi elhelyezkedésüknél fogva városszerkezeti szempontból ma is fontos szerepet töltenek be ezek a területek, mai minőségük és igényességük azonban számos kívánnivalót hagy maga után. Érdemes tehát városunk központi parkjainak történetével, a történetüket kísérő változásokkal megismerkedni és ezzel a későbbi rekonstrukció alapját megteremteni. Dolgozatomban éppen ezért Nyíregyháza történeti kertjeinek rekonstrukciójával, illetve az első részben ennek megalapozásával szeretnék foglalkozni.

A témával kapcsolatos helyi anyagokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban és a Móricz Zsigmond Könyvtárban gyűjtöttem össze. A 19. és 20. század fordulójának jellemző, a városi közparkok létesítésével kapcsolatos kertépítészeti törekvéseit és módszereit múlt század végi és e század eleji szakmai folyóiratok, valamint a század eleji közparkok kialakításával foglakozó korábbi diplomamunkák felhasználásával vázoltam fel. A felhasznált diplomamunkák a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Könyvtárában érhetők el. A Képeslapok a Nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményének darabjai.
Dolgozatom célja a rekonstrukció szakmai megalapozásán túl, a figyelem felkeltése e téma, illetve a megalapozó kutatások iránt.

Részletesen szeretnék foglalkozni az alábbi kertek történetével:

  1. Népkert (Petőfi tér)
  2. Károlyi tér (Benczúr tér)
  3. Dessewffy tér (Bessenyei tér)
  4. Horthy Miklós tér (Országzászló tér)
  5. Kossuth tér
  6. Bessenyei tér (Hősök tere)
  7. Kálvin kert
  8. Luther kert
  9. Kovács István kert
  10. Pazonyi kert