BELTERÜLETI HOLTÁG KÖRNYEZETÉNEK TÁJRENDEZÉSE

Jánd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától – a megyeszékhelytől – ÉK-re található Tiszaháti település. Természeti -, táji környezetét alapvetően meghatározza a Tisza közelsége.

2007-ben Jánd település önkormányzata és az E-misszió Természet-, és Környezetvédelmi Egyesület (Nyíregyháza) megbízásából készítettük el a település belterületén található holtág – a Halvány – környezetének revitalizációjához kapcsolódó tájrendezési hasznosítási elképzeléseinket tanulmányterv formájában.
A tervkészítés során a lakosság képviselőinek, a programot koordináló vezetőknek (FAO), döntéshozóknak több koncepcionális funkcióvázlatot mutattunk be. Jelen prezentációnk témája e funkcióvázlatok ismertetése színes tabló formájában.
Tanulmánytervünkben nem foglakoztunk a terület természeti-, táji adottságainak bemutatásával, mert azt a programhoz kapcsolódóan már számos előkészítő tanulmány megtette. A megalapozó adatokat megbízónk előzményként rendelkezésünkre bocsátotta.
A Halvány belső öblözetében található tervezési területünk – a Belső szeg – jelenleg részben gyepes, részben pedig mezőgazdasági művelés alatt álló területek összessége. A település régi vágya a zöldfelület közösségi igényeket is kielégítő, természetközeli, bemutató jellegű, rekreációs célú hasznosítása.
A tervezett hasznosítást megelőzi egy komplex vízgazdálkodási beruházás.
Tanulmánytervünk egymáshoz illeszkedő funkciók racionális, logikus elhelyezésének lehetőségét szemlélteti, mely csak úgy értelmezhető, ha előtte a működtetéshez szükséges alapinfrastruktúrát is megteremtjük a területen. A folyamatos társadalmi egyeztetések közepett végül három elképzelést dokumentáltunk, ezek képezik prezentációnk alapját.
A tanulmányban szereplő funkciók a programban résztvevő érintettek (participáció) közös álláspontját tükrözik, nem pusztán a tervezői elgondolást.
A FAO által finanszírozott program a megvalósítás költségeit csak részben fedezi (pl.: kapcsolódó tematikus tanösvény), tehát szükséges, hogy hosszú távon a település más forrásból is támogatni tudja a hosszú távra ütemezett beruházást. A település a központi belterület DNY-i részén a Tiszához kapcsolódó vízgazdálkodási terület szomszédságában – a Virág utcán – a készülő rendezési terv módosítással összhangban új telekosztást készíttet, a szabad telkeket üdülőházas övezeti besorolással és beépítési lehetőség megteremtésével kívánják értékesíteni. Az ebből – azaz a telkek értékesítéséből – származó bevételt mint saját forrást – a felvázolt fejlesztésre kívánják fordítani.

Feladatunk a Virág utca kapcsán az volt, hogy az elvárható tájba illő utcaképről látványtervet készítsünk a rendezési terv, egy helyszínrajz és a megismert települési táj alapján.

A körszín T4 Terv Bt. Debrecen – Dr. Kőszeghy Attila építész, település tervező munkája.